Gestion de la relation client

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ren Lefébure, Venturi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 2212113315

Ký hiệu phân loại: 658.812 Customer relations

Thông tin xuất bản: Paris : Eyrolles, 2004

Mô tả vật lý: xxii, 465 p. : , ill. ; ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93168

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH