Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1 kết quả
Gestion de la relation client
Tác giả: Ren Lefébure, Venturi
Xuất bản: Paris: Eyrolles, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.812
 
1

Truy cập nhanh danh mục