In a word : 750 words and their fascinating stories and origins

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Rosalie F Baker, Tom Lopes

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0812627105

Ký hiệu phân loại: 422 Etymology of standard English

Thông tin xuất bản: Peterborough, NH : Cobblestone Pub., 2003.

Mô tả vật lý: ix, 221 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 93568

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH