Developing endurance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ben Reuter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736083278

ISBN-13: 978-0736083270

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2012

Mô tả vật lý: viii, 302 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93813

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH