Programming 3D applications with HTML5 and WebGL elektronisk ressurs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tony Parisi

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 006.69 Special topics in computer graphics

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media , 2014

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 b.) : , ill

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 94048

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH