Gym-free and ripped : weight-free workouts that build and sculpt

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nathan Jendrick

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1615640997

Ký hiệu phân loại: 613.71 Exercise and sports activities

Thông tin xuất bản: New York : Alpha, 2011

Mô tả vật lý: xvi, 271 p. : , ill. ; c23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 94219

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH