Different games, different rules : why Americans and Japanese misunderstand each other

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Haru Yamada

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195094883

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: New York ; Oxford : Oxford University Press, 1997

Mô tả vật lý: xviii, 166 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 94305

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH