Thermodynamics and statistical mechanics : an integrated approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christian Binek, Robert J Hardy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1118501009

ISBN-13: 978-1118501016

Ký hiệu phân loại: 536 Heat

Thông tin xuất bản: Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc., 2014.

Mô tả vật lý: pages cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 94560

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH