The clinical nanomedicine handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sara Brenner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1439834787

Ký hiệu phân loại: 610.28 Auxiliary techniques and procedures; apparatus, equipment, materials

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, 2014

Mô tả vật lý: xiii, 351 pages : , illustrations some color ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 95401

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH