Light and exposure

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Harold Davis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596529880

ISBN-13: 978-0596529888

Ký hiệu phân loại: 778.7 Photography under specific conditions

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2008

Mô tả vật lý: 176 p. : , col. ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 95468

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH