Rethinking the East Asia miracle

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joseph E Stiglitz, Shahid Yusuf

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195216008

Ký hiệu phân loại: 330.95 Economics

Thông tin xuất bản: Washington, D.C. : New York : World Bank ; Oxford University Press, 2001

Mô tả vật lý: x, 526 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 95903

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH