Modern theories of art

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Moshe Barasch

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0814711332

ISBN-10: 081471272X

ISBN-10: 0814712738

Ký hiệu phân loại: 701 Philosophy and theory of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 1990

Mô tả vật lý: 2 v. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 96123

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH