Product design and engineering : best practices

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ulric Bröckel, Will Meier, Gerhar Wagner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3527315292

ISBN-13: 978-3527315291

Ký hiệu phân loại: 660.0685 Chemical engineering and related technologies

Thông tin xuất bản: Weinheim ; [Chichester] : Wiley-VCH, 2007

Mô tả vật lý: 2 v. (xxvi, 734 p.) : , ill. ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96140

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH