Functional dairy products [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tiina Mattila-Sandholm, Maria Saarela

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0203484665 (electronic bk.)

ISBN-10: 0849317436

ISBN-10: 1420043986

ISBN-10: 1591246393

ISBN-10: 1845691539

ISBN-10: 1845693108

ISBN-10: 1855735849

ISBN-10: 1855736918

ISBN-13: 978-0203484661

ISBN-13: 978-0849317439

ISBN-13: 978-1420043983

ISBN-13: 978-1591246398

ISBN-13: 978-1845691530

ISBN-13: 978-1845693107

ISBN-13: 978-1855735842

ISBN-13: 978-1855736917

Ký hiệu phân loại: 641.3 Food

Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. : Cambridge, Eng. : CRC Press ; Woodhead Pub., 2003.

Mô tả vật lý: 1 online resource (xiii, 395 p.) : , ill.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96257

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH