Marketing with social media elektronisk ressurs : 10 easy steps to success for business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Linda Coles

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Milton, Qld. : J. Wiley & Sons Australia , 2015

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 b.) : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 96950

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH