Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 824 kết quả
Media & Viestintä
Tác giả:
Xuất bản: : Media ja viestintätieteellinen seura Mevi, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Critical socio-technical issues surrounding mobile computing
Tác giả: Media Ayu, Murni Mahmud, Teddy Mantoro, Norshidah Mohamed
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.67
 
Media&Jornalismo
Tác giả:
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2017
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Social media : a critical introduction
Tác giả: Christian Fuchs
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.231
 
Media Effects
Tác giả: Mary Beth Oliver, Jennings Bryant, Jennings Bryant, Mary Beth Oliver, Arthur A Raney, Arthur A Raney
Xuất bản: New York NY: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
Journalism and Media
Tác giả:
Xuất bản: : MDPI AG, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Media, Technology, and Society: Theories of Media Evolution
Tác giả: Editor W Russell Neuman
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.23
 
How Canadians Communicate IV: Media and Politics
Tác giả: Christopher Waddell, David Taras
Xuất bản: Edmonton AB: Athabasca University Press, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Studies in Communication, Media
Tác giả:
Xuất bản: : Nomos Verlagsgesellschaft mbH Co KG, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Social media archeology and poetics
Tác giả: Judy Malloy
Xuất bản: Cambridge Massachusettes London England: The MIT Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.231
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục