Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra
Tác giả:
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Socio-Emotional Development and Creativity of Gifted Students
Tác giả: Cristina Costa-Lobo, Alberto Rocha, Fernanda Hellen Ribeiro Piske, Tania Stoltz
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
European public sector accounting
Tác giả: Peter C Lorson, Ellen Haustein, Susana Jorge
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advances in Forest Fire Research 2018
Tác giả: Domingos Xavier Viegas
Xuất bản: Coimbra: Coimbra University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advances in forest fire research 2014
Tác giả: Domingos Xavier Viegas
Xuất bản: Coimbra: Coimbra University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
As Ordálias da Interpretação
Tác giả: Maria Sequeira Mendes
Xuất bản: Coimbra: Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  808
 
Nomos, kosmos & dike in Plutarch
Tác giả: Delfim F Leão, Carlos A Martins de Jesus, José Ribeiro
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Higher Education After Bologna. Challenges and Perspectives
Tác giả: Cristina Pinto Albuquerque, Albertina Lima Oliveira, Ana Maria Seixas, António Gomes Ferreira, Maria Paula Paixão, Rui Paquete Paixão
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Coimbra Jesuit Aristotelian Course
Tác giả: Mário Santiago de Carvalho
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Relendo o Parménides de Platão
Tác giả: Maria do Céu Fialho, António Manuel Martins
Xuất bản: : Coimbra University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  184
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục