Multibody Dynamics elektronisk ressurs : Computational Methods and Applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Krzysztof Arczewski, Wojciech Blajer, Janusz Fraczek, Marek Wojtyra

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9048199716

Ký hiệu phân loại: 621.811 Physical principles

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer Netherlands , 2011

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH