Photoshop elements 3 : the missing manual

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Barbara Brundage

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0596004532

Ký hiệu phân loại: 006.68 Programs

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly, 2005

Mô tả vật lý: 499 tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 9741

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH