Marketing stratgique et oprationnel elektronisk ressurs : du marketing l'orientation-march

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jean-Jacques Lambin, Chantal de Moerloose

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-2100577217

Ký hiệu phân loại: 658.802 General topics of marketing management

Thông tin xuất bản: Paris : Dunod , 2008

Mô tả vật lý: xvi, 580 s. : , ill

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 97817

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH