Real food for healthy kids [electronic resource] : 200+ easy, wholesome recipes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tracy Seaman, Tanya Wenman Steel

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0061698091

ISBN-10: 0061698105

ISBN-13: 978-0061698095

ISBN-13: 978-0061698101

Ký hiệu phân loại: 641.5973 Cooking

Thông tin xuất bản: Pymble, NSW ; New York : HarperCollins e-books, 2008.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 99146

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH