The corporate records handbook : meetings, minutes & resolutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anthony Mancuso

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 141330656X

ISBN-13: 978-1413306569

Ký hiệu phân loại: 346.73 Private law

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo, 2007.

Mô tả vật lý: 621 p. : , forms ; , 28 cm. + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 99178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH