Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Records management for dummies
Tác giả: Blake Richardson
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley Sons Inc, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.5
 
The corporate records handbook : meetings, minutes & resolutions
Tác giả: Anthony Mancuso
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
Building financial models : a guide to creating and interpreting financial statements
Tác giả: John S Tjia
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
JKBM (Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen)
Tác giả:
Xuất bản: : Universitas Medan Area, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Management and Business Administration. Central Europe
Tác giả:
Xuất bản: : Kozminski University, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
New Applied Studies in Management, Economics & Accounting
Tác giả:
Xuất bản: : Rasht Javad Deljoo Shahir, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Revista de Management Comparat International
Tác giả:
Xuất bản: : Editura ASE, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Management Science Letters
Tác giả:
Xuất bản: : Growing Science, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Estrategia y Gestión Universitaria
Tác giả:
Xuất bản: : Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Współczesne Problemy Zarządzania
Tác giả:
Xuất bản: : The Bronislaw Markiewicz State Higher School of Technology and Economics in Jaroslaw, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục