Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
The small business start-up kit
Tác giả: Peri Pakroo, Marcia Stewart
Xuất bản: Berkeley Calif: Nolo, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
The corporate records handbook : meetings, minutes & resolutions
Tác giả: Anthony Mancuso
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
Incorporate your business
Tác giả: Cooke Robert A
Xuất bản: : J Wiley, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
Essentials of Patents
Tác giả: Andy Gibbs, Bob DeMatteis
Xuất bản: : Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.73
 
NASD Arbitration Solution : 5 Black belt principles to protect and grow your financial services practice
Tác giả: Thomas J Hine, John K Brubaker
Xuất bản: New Jersey: John Wiley Sons, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.73
 
Legal guide for starting & running a small business
Tác giả: Fred S Steingold, Ilona M Bray
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
Family trusts : a guide for beneficiaries, trustees, trust protectors, and trust creators
Tác giả: Hartley Goldstone, James E Hughes, Keith Whitaker
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.73
 
Legal forms for starting & running a small business
Tác giả: Fred S Steingold
Xuất bản: Berkeley CA: Nolo, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
 
1

Truy cập nhanh danh mục