Harvard business review on aligning technology with strategy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1422162477

Ký hiệu phân loại: 658.514 Use of technology

Thông tin xuất bản: USA : Harvard Business Review Press, 2011

Mô tả vật lý: 204p. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 100387

 <
 iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/UYBgSzHovuE" frameborder="0" allowfullscreen>
 <
 /iframe>
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28F
Sai Gon Campus
9J
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.514
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH