A guide to computer user support for help desk & support specialists

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fred Beisse

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 113318782X

ISBN-13: 978-1133187820

Ký hiệu phân loại: 004.0688 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Boston, MA : Course Technology, Cengage Learning, 2013

Mô tả vật lý: xviii, 670 p. : , ill. ; , 24 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 104128

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH