Advances in Transport Phenomena 2011

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liqiu Wang

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3319017926

Ký hiệu phân loại: 530.138 Transport theory

Thông tin xuất bản: Cham : Springer, 2014

Mô tả vật lý: 1 online resource (ix, 169 pages) : , illustrations (some color). .

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 104272

This new volume of the annual review "Advances in Transport Phenomena" series contains three in-depth review articles on the microfluidic fabrication of vesicles, the dielectrophoresis field-flow fractionation for continuous-flow separation of particles and cells in microfluidic devices, and the thermodynamic analysis and optimization of heat exchangers, respectively.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH