Statistical mechanics of solids

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: L. A Girifalco

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195119657

Ký hiệu phân loại: 530.4 States of matter

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000

Mô tả vật lý: xiv, 519 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 106064

Includes bibliographical references (p. 505-508) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH