Nutrition for health, fitness, & sport

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dawn E Anderson, Eric S Rawson, Melvin H Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0078021329

Ký hiệu phân loại: 612.3 Digestion

Thông tin xuất bản: New York, NY : McGraw Hill, 2012

Mô tả vật lý: xix, 666tr ; , 28cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 113777

Includes bibliographical references and index.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
20B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 612.300
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH