Business modeling and data mining

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dorian Pyle

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 155860653X

Ký hiệu phân loại: 006.321 Special computer methods

Thông tin xuất bản: kd : Morgan Kaufmann Publishers, 2003

Mô tả vật lý: 693 tr. ;

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 12178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH