Absolute beginner's guide to building robots

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gareth Branwyn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0789729717

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: kd : Que Pub., 2004

Mô tả vật lý: 366 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12401

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH