Encyclopedia of information science and technology.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 159140794X

Ký hiệu phân loại: 004.03 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: [kđ] : Idea Group Reference, 2005

Mô tả vật lý: 5 v. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 13127

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH