Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1238 kết quả
National Science Open
Tác giả:
Xuất bản: : Science Press, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Encyclopedia of information science and technology [electronic resource]
Tác giả: Mehdi Khosrowpour
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Journal of Information Science Theory and Practice
Tác giả:
Xuất bản: : Korea Institute of Science and Technology Information, 2013
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Information science
Tác giả: David G Luenberger
Xuất bản: Princeton: Princeton University Press, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004
 
International Journal of Information Science and Management
Tác giả:
Xuất bản: : Regional Information Center for Science and Technology RICeST, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Business Science and Applied Management
Tác giả:
Xuất bản: : International Journal of Business Science and Applied Management, 2008
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Science of Citizen Science
Tác giả: Katrin Vohland, Luigi Ceccaroni, Luigi Ceccaroni, Anne Land-zandstra, Anne Land-zandstra, Rob Lemmens, Rob Lemmens, Josep Perelló, Josep Perelló, Marisa Ponti, Marisa Ponti, Roeland Samson, Roeland Samson, Katrin Vohland, Katherin Wagenknecht, Katherin Wagenknecht
Xuất bản: Cham Switzerland: Springer Nature, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Encyclopedia of information science and technology
Tác giả: Mehdi Khosrow-Pour
Xuất bản: : Idea Group Reference, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.03
 
Knowledge and the economy [electronic resource]
Tác giả: Peter Meusburger, Johannes Gluckler, Martina El Meskioui
Xuất bản: Dordrecht: Springer Science, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  303.4833
 
Brazilian Journal of Information Science
Tác giả:
Xuất bản: : Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho UNESP, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục