Information science

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David G Luenberger

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0691124183 (alk. paper)

ISBN-13: 978-0691124183

ISBN-13: 978-0691124186

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Princeton : Princeton University Press, 2006.

Mô tả vật lý: xiv, 423 p. : , ill. ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 143788

Includes bibliographical references and indexes.
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
1A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 004.000
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH