Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 331 kết quả
Elements of Information Theory
Tác giả: Thomas M Cover, Joy A Thomas
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Information and communication theory
Tác giả: Stefan H�ost
Xuất bản: Piscataway New Jersey: IEEE Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003.54
 
Information theory, inference, and learning algorithms
Tác giả: David J C MacKay
Xuất bản: Cambridge UK New York: Cambridge University Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003
 
Information theory : 50 years of discovery
Tác giả: Steven W McLaughlin, Sergio Verd�u
Xuất bản: New York: IEEE Press, 2000
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  003.54
 
Information theory and evolution
Tác giả: John Avery
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Entropy and information theory
Tác giả: Robert M Gray
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Introducing communication theory : analysis and application
Tác giả: Richard L West, Lynn H Turner
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Education, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Media Theory
Tác giả:
Xuất bản: : Simon Dawes Centre dhistoire culturelle des sociétés contemporaines CHCSC Université de Versailles SaintQuentinenYvelines UVSQ, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Theory and practice of error control codes
Tác giả: Richard E Blahut
Xuất bản: Reading MA: AddisonWesley Pub Co, 1983
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.539
 
Game Theory
Tác giả: Leon Petrosyan, Leon Petrosyan
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  519.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục