Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 164 kết quả
Extinctions in the History of Life [electronic resource]
Tác giả: Paul D Taylor
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
The greatest show on Earth : the evidence for evolution
Tác giả: Richard Dawkins
Xuất bản: New York: Free Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Why evolution is true [electronic resource]
Tác giả: Jerry A Coyne
Xuất bản: New York: Viking, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (epub)
ddc:  576.8
 
Volpe's Understanding evolution
Tác giả: Peter A Rosenbaum
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  576.8
 
The ancestor's tale : a pilgrimage to the dawn of evolution
Tác giả: Richard Dawkins
Xuất bản: Boston: Houghton Mifflin, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Information theory and evolution
Tác giả: John Avery
Xuất bản: River Edge NJ Hong Kong: World Scientific Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Conceptual issues in evolutionary biology
Tác giả: Elliott Sober
Xuất bản: Cambridge Mass: MIT Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Why evolution works (and creationism fails)
Tác giả: Matt Young, Paul K Strode
Xuất bản: New Brunswick NJ: Rutgers University Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Evolutionary Biology from Concept to Application [electronic resource]
Tác giả: Pierre Pontarotti
Xuất bản: Berlin Heidelberg: SpringerVerlag Berlin Heidelberg, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
Discovering evolutionary ecology : bringing together ecology and evolution
Tác giả: Peter J Mayhew
Xuất bản: Oxford New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  576.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục