Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 42 kết quả
Distributed multiple description coding : principles, algorithms and systems
Tác giả: Huihui Bai
Xuất bản: London: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Entropy and information theory
Tác giả: Robert M Gray
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Giáo trình mã hóa thông tin : lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  003.54
 
Giáo trình mã hóa thông tin lý thuyết và ứng dụng
Tác giả: Bùi Doãn Khanh, Nguyễn Đình Thúc
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2004
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  003.54
 
Elements of Information Theory
Tác giả: Thomas M Cover, Joy A Thomas
Xuất bản: : John Wiley Sons, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Code Design for Dependable Systems : Theory and Practical Applications
Tác giả: Eiji Fujiwara
Xuất bản: : WileyBlackwell, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Uncertainty and information : foundations of generalized information theory
Tác giả: George J Klir
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
The black swan : the impact of the highly improbable
Tác giả: Nassim Taleb
Xuất bản: New York: Random House, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Lý thuyết thông tin : giáo trình
Tác giả: L ê Quyết Thắng, Dương Văn Hiếu, Phan Tấn Tài
Xuất bản: Cần Thơ: Đại học Cần Thơ, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
Foundations of coding : compression, encryption, error correction
Tác giả: Jean-Guillaume Dumas, Sé Varrette, Jean-Louis Roch, Tannier
Xuất bản: Hoboken New Jersey: Wiley, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  003.54
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục