Clinical diagnostic tests : how to avoid errors in ordering tests and interpreting results

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Laposata

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1617052620

ISBN-13: 978-1620700839

Ký hiệu phân loại: 616.075 Diagnosis and prognosis

Thông tin xuất bản: New York : Demos Medical Publishing, 2015

Mô tả vật lý: x, 299 pages ; , 18 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 133144

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH