Data science for wind energy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Yu Ding

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0429490972

Ký hiệu phân loại: 621.3121360285 Electrical, magnetic, optical, communications, computer engineering; electronics, lighting

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2020

Mô tả vật lý: 400p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144178

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH