Digital photographer's handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1465494238

Ký hiệu phân loại: 770 Photography, photographs, computer art

Thông tin xuất bản: New York : DK Publishing, 2020

Mô tả vật lý: 408p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144185

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH