Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 107 kết quả
Hacking digital cameras
Tác giả: Chieh Cheng, Auri Rahimzadeh
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Digital SLR cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub inc, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Digital SLR cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: For Dummies John Wiley distributor, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Digital slr cameras & photography for dummies
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Digital SLR cameras & photography for dummies elektronisk ressurs
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
GoPro® cameras for dummies® (a Wiley Brand)
Tác giả: John Carucci
Xuất bản: New Jersey: John Wiley And Sons, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  777.34
 
GoPro® cameras for dummies®
Tác giả: John Carucci
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  777.34
 
Single-sensor imaging : methods and applications for digital cameras
Tác giả: Rastislav Lukac
Xuất bản: Boca Raton FL: CRC Press, c2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Digital SLR cameras & photography for dummies, 2nd edition [electronic resource]
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2007
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
Single-sensor imaging [electronic resource] : methods and applications for digital cameras
Tác giả: Rastislav Lukac
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục