Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
David Busch's Nikon D7000 [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon DSLR : the ultimate photographer's guide
Tác giả: Christophe Grey
Xuất bản: Amsterdam Boston: Elsevier, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon EOS Rebel XS/1000D digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
David Busch's Canon EOS Rebel T2i/550D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology PTR, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
The Panasonic Lumix DMC-G2 [electronic resource] : the unofficial quintessential guide
Tác giả: Brian Matsumoto, Carol F Roullard
Xuất bản: Santa Barbara CA: Rocky Nook, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon eos rebel xs/1000d digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
The Canon Digital Rebel T1i/500D companion
Tác giả: Ben Long
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Speedlite system : digital field guide
Tác giả: Brian McLernon
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon 7D : from snapshots to great shots
Tác giả: Nicole S Young
Xuất bản: Berkeley Calif: Peachpit Press, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
David Busch's compact field guide for the Nikon D7000
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Australia Boston MA: Course TechnologyCengage Learning, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục