Electronics and communications engineering : applications and innovations

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ravi Kumar Jatoth, T. Kishore Kumar, V. V Mani

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1771886932

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Canada : Apple Academic Press, 2020

Mô tả vật lý: 429p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144188

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH