The Bloomsbury handbook of sound art

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sanne Krogh Groth, Holger Schulze

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1501338793

Ký hiệu phân loại: 709 Historical, geographic, persons treatment of fine and decorative arts

Thông tin xuất bản: London : Bloomsbury Academic, 2020

Mô tả vật lý: 581p. ; , cm

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 144952

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH