Standardized survey interviewing ; minimizing interviewer-related error

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Floyd J Fowler, Thomas W Mangione

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0803930925

ISBN: 0803930933 (pbk.)

Ký hiệu phân loại: 300/.723 Social sciences

Thông tin xuất bản: Newbury Park, Calif. : Sage Publications, 1990

Mô tả vật lý: 151 p. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145901

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH