Mapping the path to 21st century healthcare [electronic resource] : the ten transitions workbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Scott GoodwinScott Goodwin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1498726863

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: Boca Raton : Taylor & Francis, 2016.

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 146723

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH