Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Health care will not reform itself : a user's guide to refocusing and reforming American health care
Tác giả: George C Halvorson
Xuất bản: New York: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
The economics of health and health care
Tác giả: Sherman Folland, Allen C Goodman, Miron Stano
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.4
 
Our unsystematic health care system
Tác giả: Grace Budrys
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
The Affordable Care Act : examining the facts
Tác giả: Purva H Rawal
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368.38200973
 
Health Reform Observer - Observatoire des Réformes de Santé
Tác giả:
Xuất bản: : McMaster University Library Press, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Future of Social Care From Problem to Rights-Based Sustainable Solution
Tác giả: Peter Beresford, Colin Slasberg
Xuất bản: Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
The Challenge to Change : Reforming Health Care on the Front Line in the United States and the United Kingdom
Tác giả: Rebecca Kolins Givan
Xuất bản: Ithaca NY: ILR Press an imprint of Cornell University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  362.1
 
The health care financial crisis : strategies for overcoming an "unholy trinity"
Tác giả: Cal Clark, R McEldowney
Xuất bản: Huntington NY: Nova Science Publishers, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  338.433621
 
Mental Health Care Financing in the Process of Change
Tác giả: Ingrid Zechmeister
Xuất bản: Bern: Peter Lang International Academic Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
 
Health Care in the Information Society Volume 2 - From Anarchy of Transition to Programme for Reform
Tác giả: David Ingram
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục