Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 120 kết quả
Marketing health services
Tác giả: Richard K Thomas
Xuất bản: Chicago Arlington VA: Health Administration Press AUPHA Press, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Encyclopedia of medical anthropology : health and illness in the world's cultures
Tác giả: Carol R Ember, Melvin Ember
Xuất bản: New York: Kluwer AcademicPlenum Publishers, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Consumer health : A guide to intelligent decisions
Tác giả: Stephen Barrett
Xuất bản: New York: McGrawHill Higher Education, 2007
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
Health care will not reform itself : a user's guide to refocusing and reforming American health care
Tác giả: George C Halvorson
Xuất bản: New York: CRC Press, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Planning health promotion programs : an intervention mapping approach
Tác giả: L Kay Bartholomew
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
Planning, markets, and hospitals
Tác giả: John Mohan
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Healing the hospital environment : design, management, and maintenance of healthcare premises
Tác giả: Sarah Hosking, Liz Haggard
Xuất bản: London New York: E FN Spon, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Governance of teaching hospitals : turmoil at Penn and Hopkins
Tác giả: John A Kastor
Xuất bản: Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2004
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Tài chính và cung ứng dịch vụ y tế ở Việt Nam hướng tới tương lai : Báo cáo chuyên đề
Tác giả: Ngân hàng thế giới
Xuất bản: : Ngân hàng Thế giới, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.1
 
Healthier societies : from analysis to action
Tác giả: Jody Heymann
Xuất bản: Madison Avenue New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục