Build Your Own

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tom Carroll, Pete Miles

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0072194642

Ký hiệu phân loại: 629.892 Robots

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill, 2002

Mô tả vật lý: 358 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 15282

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH