Fundamentals of water finance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Curley

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1498734172

Ký hiệu phân loại: 363.610681 Public utilities and related services

Thông tin xuất bản: Boca Raton, FL : CRC Press, Taylor & Francis Group 2017.

Mô tả vật lý: xiii, 146 pages ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 156231

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH